Voksenpsykologi, psykologi specielt om voksne, modsat børnepsykologi. Se fx midtvejskrise og ældrepsykologi.