Vocoder, (eng., af voice 'stemme' og code 'kode'), oprindelig (1939) et apparat til frembringelse af kunstig tale baseret på frekvensanalyse af den menneskelige stemme. Vocoder bruges i dag om flere digitalt baserede apparater, fx til bitreduktion ved transmission af signaler via telefonsystemet. Endelig kan vocoderen være en slags synthesizer, der kreerer nye og effektfulde lyde styret af stemmen via en mikrofon.