Vitalkapacitet, (1. led afledn. af lat. vita 'liv'), forskellen i brysthulens volumen mellem maksimal ind- og udånding; hos det voksne menneske ca. 4 l. Se også lungesygdomme (lungeundersøgelser).