Vishnuisme, vaishnavisme, en af de tre hovedretninger i hinduismen; de andre er shivaisme og shaktisme. Vishnuismens tilhængere sætter tilbedelsen af guden Vishnu eller en af hans fremtrædelsesformer (avatara) i centrum. Mange vishnuitter dyrker dog Vishnu uden at fremhæve nogen bestemt fremtrædelsesform af ham. Talrige skoler og sekter er opstået i tidens løb. Deres tekstmæssige grundlag er ofte puranaerne (se purana) eller egne selvstændige skrifter. De store vishnuitiske teologer og filosoffer, fx Ramanuja (1000-t.), Madhva (1200-t.) og Vallabha (1400-t.), har med tankeindholdet i upanishaderne og bhaktilæren (se bhakti) som baggrund forsøgt at bestemme Guds væsen og det enkelte individs forhold til ham.