virksomhedsbeskatning

Virksomhedsbeskatning, beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke driver virksomhed i selskabsform. Den erhvervsdrivende kan vælge at lade virksomhedens resultat indgå i den almindelige indkomstopgørelse med bl.a. den virkning, at virksomhedens finansieringsudgifter fragår i kapitalindkomsten og dermed har en lavere skatteværdi end skatten af indtægterne, der er personlig indkomst. For at undgå dette kan den erhvervsdrivende i stedet vælge beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Vælges virksomhedsordningen, henføres alle erhvervsmæssige aktiver og passiver til ordningen. Biler, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat, kan henføres til eller holdes uden for ordningen. Ved opgørelsen af virksomhedens resultat fragår renteudgifter mv. på linje med andre udgifter.

En væsentlig effekt af virksomhedsordningen er således, at finansielle udgifter kan modregnes i personlig indkomst og dermed få fuld fradragsværdi. Overskuddet i virksomheden kan opspares mod betaling af en foreløbig skat på svarende til selskabsskatten, dvs. 24,5 pct. for 2014 og 23,5 pct. for 2015. Den del af årets overskud, der overføres til den private økonomi, beskattes som personlig indkomst. Overføres tidligere opsparet overskud til privatøkonomien, beskattes dette også som personlig indkomst, men ved årets skatteberegning fragår den tidligere betalte virksomhedsskat. Virksomhedens kapitalafkastgrundlag, dvs. forskellen mellem de erhvervsmæssige aktiver og passiver, opgøres årligt. Af årets overskud i virksomheden overføres et beløb beregnet som kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen (den gennemsnitlige obligationsrente) til privatøkonomien som kapitalindkomst. Tager den erhvervsdrivende penge ud af virksomheden ud over overskud og tidligere opsparet overskud, eller overføres private passiver til ordningen, således at indskudskontoen bliver negativ, beregnes rentekorrektion, der eliminerer fordelen herved. Se også selskabsbeskatning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig