Vinylklorid, CH2=CH−Cl, brændbar, giftig og kræftfremkaldende gas med kp. −13 °C. Forbindelsen har stor industriel anvendelse, idet den let undergår polymerisation til polyvinylklorid, PVC. Vinylklorid kan bl.a. fremstilles fra 1,2-diklorethan ved behandling med stærk base eller fra acetylen ved addition af hydrogenklorid.