Villancico, (sp., afledn. af villano 'bondsk'), spansk, portugisisk og latinamerikansk sangform med rødder i middelalderens folkelige musik. De tidligste eksempler på villancicoer er tre- eller firestemmige sange til verdslige tekster og stammer fra 1400- og 1500-t., hvor de var samlet i sangbøger, cancioneros; i 1600-t. blev sangformen enstemmig og akkompagneret af vihuela, og teksterne fik religiøst indhold, ofte med relation til julen. Nu anvendes betegnelsen udelukkende om den spanske julesang. Villancicoen omfatter et omkvæd, estribillo, og et antal mellemliggende vers, copla. Se også ballata.