Viljesværk var i ældre dansk ret en forsætlig handling; i modsætning til vådesværk.