Viljesværk, i ældre dansk ret en forsætlig handling; i modsætning til vådesværk. Se vådesværk.