Vildtskade, skader på dyrkede planter, fx træer og markafgrøder, forårsaget af vildt. Skaderne forvoldes især af hjortevildt, der ved skrælning og fejning af barken eller ved afbidning af skud kan beskadige og ødelægge unge såvel som ældre træer og på landbrugsarealer kan fortære og nedtrampe afgrøder. Også harer, vildkaniner og andre større gnavere, fx mosegrise, kan forårsage skader ved barkskrælning og nedbidning af unge planter. Vildtskader søges begrænset ved regulering af vildtbestanden ved afskydning, opsætning af hegn, fodring og behandling af planterne med afskrækkende eller ildesmagende afværgemidler.