Vildtforvaltningskonsulent, vildtkonsulent, konsulent, der yder gratis rådgivning i spørgsmål om bl.a. jagt, vildtforvaltning og invasive arter. Der er konsulenter fordelt på 18 lokale enheder rundt omkring i landet. Konsulentvæsenet blev påbegyndt af jagtforeningerne, og fra 1933 fik jagtkonsulenterne offentlig ansættelse.