Vildkatboring, eng. wildcat well, eftersøgningsboring, hvor borestedet er en geologisk struktur, som endnu ikke er bevist favorabel for produktion af olie og gas. Vildkatboringer foretages også i geologisk ukendte områder eller i geologiske zoner, som endnu ikke har vist sig at indeholde de eftertragtede kulbrinter.