En vignet er en lille dekoration eller et lille billede på en bogside, som ofte anslår bogens tema. Vignetter kan være anbragt på bogens titelside samt før og efter et kapitel. Som afslutning efter et kapitel kaldes en lille dekoration ofte cul-de-lampe.