Viftevinger, Strepsiptera, orden af snyltende insekter med måske 700 beskrevne arter, mindst to i Danmark. De nyklækkede larver (op til 7000 pr. kuld) opsøger selv deres værter (oftest cikader, bier eller hvepse), hvori de tager ophold; de mister benene i senere larvestadier. De fuldtudviklede hunner (oftest 10 mm lange, men undertiden op til 30 mm) mangler ben, vinger, øjne og antenner og bliver siddende i værten med bagenden stikkende ud. De 2-6 mm lange hanner maser sig ud mellem værtens kropsled og flyver rundt i søgen efter hunner, godt hjulpet af antenner, store facetøjne og veludviklede bagvinger (forvingerne er omdannet til svingkøller). Normalt dræbes værten ikke, men den steriliseres ofte og kan ændre udseende (stylopiseres, efter viftevingeslægten Stylops).