Videodisk, (lat. video- + eng. disk), optisk disk, plade til elektronisk lagring af billeder, tekst og lyd, bl.a. anvendt i interaktiv video.