Videoafhøring er en afhøring af vidner, der optages på videobånd med henblik på, at båndet kan anvendes i bevisførelsen i en retssag. Vidner skal som hovedregel afgive forklaring for den dømmende ret (se umiddelbarhedsprincip), og videoafhøring anvendes i praksis derfor kun i særlige tilfælde, fx ved afhøring af børn i sædelighedssager. Se også vidnepsykologi.