Videnssamfund, samfundstype, hvori vidensfunktioner dominerer, se informationssamfund.