Videnoverførsel er et begreb, der anvendes inden for udviklingsbistand og i forbindelse med spredning af videnskabelige erkendelser og metoder samt opfindelser. Videnoverførsel kan ske på talrige måder, men undervisning står klart dominerende. Derudover kan nævnes publicering i bøger og tidsskrifter, licenser, patenter, personlige kontakter og konsulentvirksomhed. Begrebet rummer således såvel den organiserede, målrettede overførsel af viden som den mere tilfældige og generelt informerende spredning (diffusion).