Vicus, latinsk betegnelse for en landsbylignende bebyggelse knyttet til og styret fra en større administrativ enhed, byen.