Viceborgmester, næstformand i en kommunalbestyrelse. En nyvalgt kommunalbestyrelse vælger blandt sine medlemmer en eller to næstformænd, også kaldet 1. og 2. viceborgmester; valget gælder for hele valgperioden. Viceborgmesteren varetager i borgmesterens fravær dennes opgaver, herunder ledelsen af kommunalbestyrelsens møder, men er i øvrigt ligestillet med kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Efter samme regler vælges fra 2007 regionsrådenes næstformænd; se regionsråd.