Vicebiskop, den stedlige repræsentant for Københavns biskop i hhv. Færøerne (indtil 1990) og Grønland (indtil 1993); frem til de nævnte år hørte Færøerne og Grønland under Københavns Stift.