Vibrograf, (af lat. vibrare; se vibrere + gr. -graf), apparat til måling og optegnelse af svingninger og rystelser i bygningskonstruktioner og maskiner.