Vibriose, sygdom fremkaldt af bakterier af slægten Vibrio, fx visse fiskesygdomme og genital vibriose hos kvæg, der medfører ufrugtbarhed.