Vibrion, (fra lat. vibrare), kommabacille; kommaformet skruebakterie, bl.a. kolerabakterien.