Verdenssamfund, verden som et samfund af enkeltindivider snarere end af stater. Et vist normfællesskab og en basal idé om det menneskelige fællesskab ligger til grund for dette begreb, som forudsætter, at staternes suverænitet må underordnes visse fundamentale rettigheder, som mennesker har. Se også verdensopinion.