Verbalsuggestion, (lat. verbal- + suggestion), suggestion fremkaldt af ord, befalinger, råd mv.