Verbalsubstantiv, substantiv dannet af et verbum, oftest ved tilføjelse af et suffiks til verbets rod, bl.a. -(n)ing om verbalhandlingen eller dens resultat, fx ridning, regning, og -else, fx følelse, forbløffelse. Med suffikset -eri angives virksomhed som vaskeri, bryggeri, se nomen actionis, mens -er bruges om den, der udfører en bestemt handling, fx slagter, maler, og i sammensætninger også om genstande, fx bagagebærer, øloplukker; se nomen agentis.