Veniat, (lat., bøjningsform af venire komme), inden for jura historisk indstævning.