Velgørenhedsfrimærke, frimærke med overpris, der udgives til fordel for foreninger og/eller indsamlinger eller virker for velgørende formål, fx støtte af sygdomsbekæmpelse. De første velgørenhedsfrimærker i Danmark blev udgivet 1921 til fordel for Dansk Røde Kors.