Velarisering, sprogvidenskabelig betegnelse for modifikation af artikulationen ved konsonanter, hvor bagtungen hæves mod velum, ledsaget af en vis indsnævring øverst i svælget. Det engelske l er velariseret efter vokal, fx well 'godt', og det amerikanske både før og efter vokal, fx little 'lille'. I dansk er der i unges sprog i stigende udstrækning velarisering af "det bløde d", jf. fed. De såkaldte emfatiske konsonanter i arabisk beskrives traditionelt som velariserede; se arabisk sprog. Velarisering kombineres ofte med labialisering til labiovelarisering, fx s i eng. sweet 'sød'; se også runding og labiovelar.