Vektor, (af lat. vector '(en) bærer', afledn. af vectus, perf.part. af vehere 'bære, transportere'), inden for parasitisme en mellemvært, der aktivt fører en parasit fra vært til vært. Et eksempel er mygs overførsel af malariaparasitten; her er myggen en vektor. Mere generelt betegner en vektor en sygdomsoverførende organisme eller en anden form for mekanisme, der overfører sygdom i form af fx mikroorganismer eller virus til mennesker, dyr eller planter.