Veksere, (lat. vexare ryste, hærge, plage), plage; ængste.