Vejrtjeneste er en privat eller offentlig service, der udarbejder daglige vejrudsigter og varsler til almenheden og specielle vejrudsigter til fx sø- og luftfart, vejtrafik, energiselskaber og landbrug. I Danmark varetages vejrtjenesterne overvejende af Danmarks Meteorologiske Institut, men især energiselskaber har ofte egne meteorologer ansat til internt brug.