Vejer og måler, person eller virksomhed, der foretager uvildig vejning, tælling, prøvetagning og inspektion af store partier handelsvarer i forbindelse med overdragelse fra sælger til køber. De første danske vejere og målere blev udnævnt af Christian 5. i 1683.