Vegetativ formering, i biologi ukønnet formering ved fragmentation, hvor plantedele vokser ud til nye, fuldtudviklede individer. Se formering (frøplanter).