Vegetabil, (lat. vegetabilis livskraftig, som gror, af vegetare), stof (fødevare, materiale) fra planteriget; grøntsag.