vedmasseopgørelse

Vedmasseopgørelse, rumfang eller volumen af den forveddede, overjordiske del af træerne på et givet areal. I almindelig forstlig praksis medregnes stødet og grene under en vis diameter, fx 5 cm, ikke i vedmassen.

For stående træer beregnes vedmassen ud fra højde×grundflade×formtal og opgives normalt som m3 stående vedmasse pr. ha. Formtallet er en reduktionsfaktor, med hvilken man må multiplicere produktet af højde og grundflade for at nå til den stående vedmasses volumen.

For fældede stammer beregnes vedmassen ud fra længde og diameter. For at korrigere for målefejl og for luft i stakken ved stablede effekter indføres en korrektionsfaktor (fastmassetallet), hvorefter vedmassen opgives som m3 fastmasse (KFM).

Til særlige formål, fx flisproduktion, bruges begreberne stammemasse (stammens totale volumen fraregnet sidegrene) og totalmasse (volumen af stamme og samtlige grene). Fordelen ved disse begreber er, at de er uafhængige af den til enhver tid gældende aflægningspraksis, dvs. den måde, hvorpå træet behandles og opbevares efter fældning.

Vedmasseopgørelsen foretages, afhængigt af kravet til nøjagtighed, enten ved måling af alle træer på et areal (fuldtaksation), ved udtagning af stikprøver i udvalgte bevoksninger (prøvefladetaksation) eller ved tabelopslag ud fra alder-højde-relationer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig