Vederlag er den ydelse, der erlægges til gengæld for en anden ydelse. Vederlag er som regel et pengebeløb, men kan fx i aftaler om bytte være en ydelse af anden art. Lovgivningen indeholder enkelte regler om, hvordan et vederlag skal opgøres, hvis parterne ikke har aftalt det. Efter Købeloven § 5 skal køberen i mangel af særlig aftale betale, hvad sælgeren fordrer, hvis det ikke anses for ubilligt, dvs. urimeligt i det konkrete tilfælde. Denne regel kan dog ikke anvendes i alle formueretlige forhold. I forbrugerkøb skal vederlaget, hvis andet ikke er aftalt, fastsættes efter gængs pris ved aftalens indgåelse samt ud fra, hvad der efter omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt.