Varmebevægelse, den uordnede bevægelse, som et legemes atomer eller molekyler udfører ved enhver temperatur over det absolutte nulpunkt. Legemets absolutte temperatur er et mål for varmebevægelsen. Brownske bevægelser skyldes luft- eller væskemolekylers varmebevægelse.