Varighedskurve, kurve, der angiver, hvor hyppigt (fx hvor mange dage pr. år) et vandløbs afstrømning overskrider bestemte værdier; anvendes bl.a. til vurdering af forsyningssikkerhed for vandkraftværker.