En varietet er i biologisk systematik en gruppe populationer eller individer, der afviger i visse karakterer, men ikke i tilstrækkelig grad til at udgøre en selvstændig art. Begrebet svarer nærmest til sort blandt dyrkede planter og race hos husdyr. I moderne systematik er det sjældent brugt i erkendelse af, at variationen ofte er kontinuerlig, jf. underart.