Varice, (af lat. varix 'åreknude', gen. varicis, afledn. af varus 'udadbøjet'), d.s.s. åreknude.