Vant, tovværk eller wirer, der i et sejlskib forstøtter master og stænger i siden og agterover. Tidligere brugte man hampetove, fra slutningen af 1800-t. almindeligvis jern- eller stålwirer. Hampevant blev oftest sat an med jomfruer, wirevant med vant- eller ansætningsskruer. Tværs over vantet er der udspændt vævlinger, der tjener som trin for mandskabet, der skal til vejrs i rigningen.