Vanris, vandris, skud, der kommer frem på stammen af ældre træer enten som følge af øget lystilgang til stammen, fx efter tyndingshugst, eller fremprovokeret af forsumpning, tørke, undertrykkelse eller andet, som stresser eller svækker træet; se også elmesyge og asketoptørre. Vanris er mest almindeligt på løvtræer, bl.a. eg, hvor vanrisdannelse kan nedsætte træets salgsværdi betydeligt pga. de mange knaster. Ved dyrkning af eg søger man at begrænse vanrisdannelsen ved at holde en underetage af træer og buske, der kaster skygge på de ældre egestammer i overetagen.