Vanris, vandris, skud fra stamme og grene af ældre træer som følge af stresspåvirkning, der påvirker bladmassen, fx hugst, tørke eller pludselig lystilling. Vanris er almindeligt på løvtræer, bl.a. eg. Skaber mange knaster i veddet og nedsætter salgsværdien.