Vandskadeforsikring, forsikring, der som hovedregel indgår i kombinerede forsikringsformer, fx erhvervsforsikring, indboforsikring eller bygningsforsikring. Foruden egentlig vandskade forvoldt af udstrømmende vand fra sprængte rørinstallationer dækkes stormskader og heraf samtidig forårsaget nedbørsskade. Andre væskeskader forårsaget af fx olie kan ligeledes dækkes, mens skader ved oversvømmelse fra naturlige vandforekomster såsom hav eller sø normalt ikke dækkes.