Vandranunkel, Batrachium, ifølge tidligere systematik slægt i ranunkelfamilien, i dag omfattet af slægten Ranunculus, ranunkel. Der findes ca. seks arter i Danmark, og de adskiller sig fra de egentlige ranunkler ved at være vandplanter med hvide blomster. De fleste arter har fintfligede undervandsblade og oftest også bredfligede flydeblade. Deres udseende påvirkes stærkt af miljøfaktorer som vandstand og af, om de vokser i stillestående eller strømmende vand.