Vandranke, Luronium, slægt med én art i skebladfamilien. Vandranke (Luronium natans) er sjælden i Danmark, hvor den findes i vandløb og små søer i Vestjylland. Stænglen er lang, flydende eller krybende og ofte rodslående. Stængelbladene har oval, svømmende bladplade. Blomsterne er langstilkede med tre store, hvide blosterblade, der har en gul plet ved basis.