Vandløbsregulering, udretning, uddybning, slusebygning og lignende foranstaltninger langs vandløb for at bedre afløbsforhold fra omgivende land, indvinde land, udnytte kunstig vanding eller muliggøre sejlads.