Vandhår, Cladophora, slægt af fintgrenede grønalger, der er almindelig i både hav-, brak- og ferskvand. De 5-50 cm store buske har ru og stive cellevægge, så grenenderne stritter, når algen løftes op af vandet. I danske have findes 12 arter, bl.a. den mørkegrønne klippevandhår, Cladophora rupestris. På sten i vandløb og ved søbredder er duskvandhår, C. glomerata, almindelig, mens den fågrenede C. fracta ligger løst, ofte i store masser, i overfladen af næringsrige damme. C. sauteri, kaldet gedebolle, vokser i Sorø Sø og danner 2-10 cm store, ofte løstliggende kugler.