Vandglas, glasagtig opløsning eller gel af natrium- eller kaliumsilikater. Opløsningen er stærkt basisk og udskiller kiselsyre ved kontakt med luftens kuldioxid. Vandglas anvendes som råstof ved fremstilling af andre silikatforbindelser, fx silicagel og zeolitter, i vaskemidler, som bindemiddel, ved fremstilling af støbeforme af sand og i vandbehandling. Vandglas har tidligere været anvendt til konservering af æg.